MAX spikpistoler 8-bar

MAX spikpistoler för 8-bars tryckluftssystem håller samma höga kvalitet som alla övriga delar som ingår i Powerlite-systemet. Tryckluftspistolerna är byggda för intensivt arbete och är kompatibla med 8-barssystem på marknaden.

Precis som alla MAX spikpistoler kan pistoler för 8 bar anslutas till en Powerlite-kompressor, hjärtat i Powerlite-system. Det beror på att kompressorn har dubbla uttag för både 8 och 20 bars lufttryck. Dessutom är kompressorn kompakt och kan arbeta i tyst läge. I och med det högre lufttrycket kan högtrycksslangarna hållas marginellt större än en vanlig elkabel.

Precis som alla våra MAX-produkter är 8-barspistolerna högkvalitativa verktyg som är byggda för att hålla. Vi har förstås fullständing MAX-service. Du kan lämna in verktygen på våra Pro Fastening Centres eller kontakta vår servicepersonal på huvudkontoret.

Spikpistol MAX CN890F

Kompakt och lätt verktyg för rullbandad (ej plastbandad) spik i regelverk. Robust och driftssäker med extra god slagkraft. En av de lättaste verktygen i klassen. Patenterad Anti-dubbelskott mekanism, låg rekyl och ställbart spikdjup. Kan avfyras med enkelskott eller flera skott utan någon ändrad inställning. För 16° bandning. Spiklängder 50 – 90 mm. Regelverk i bjälklag

Spikpistol MAX CN565S2

Kompakt och kraftig 65-pistol för 8 bar. Robust och driftssäker. Rullbandning gör den smidig och lätt att arbeta med. Patenterad anti-dubbel mekanism och ställbart spikdjup. För 16° bandning. Spiklängder 38–65 mm. Levereras i plastväska.  

Pappspikpistol MAX CN445R2

Pappspikpistol för spikning av papp, utvändig gips med mera. MAX CN445R2 har en patenterad anti-dubbelmekanism och steglös inställning av spikdjup. Den är anpassad för spiklängder 19–45 mm. Precis som alla MAX spikpistoler kan 8 barspistolerna anslutas till en Powerlite-kompressor som utgör hjärtat i Powerlite-systemet eftersom den har dubbla uttag för både 8 och 20 bars

Klammerpistol MAX TA551A

Klammerpistol MAX TA551A är en klammerpistol med omställare mellan enkelspikning och snabbskott. Den har en lucka för enklare rensning av trassel. Klammerpistol MAX TA551A är ett robust och kraftigt verktyg för krävande användning. För 25–51 mm x 11,1 mm klammer. Emballage Skivor Undergolv

Klammerpistol MAX TA238A

MAX klammerpistol TA238A är ett smidigt tryckluftsverktyg med omställare mellan enkelspikning och snabbskott. Spikpistolen för 13–38 mm x 6,4 mm klammer har ställbart slagdjup och levereras i plastväska. Precis som alla MAX spikpistoler kan 8 barspistolerna anslutas till en Powerlite-kompressor som utgör hjärtat i Powerlite-systemet eftersom den har dubbla uttag för både 8 och 20 bars

Dyckertpistol MAX NF255F/18

18 gauge dyckertpistol. Spikar lister och annan inredning nästan osynligt. Omställare mellan enkelspikning och snabbskott. Dyckertlängder 15–55 mm. Dörr- och  fönsterfoder Listverk Panel, dekor­skivor och andra  finsnickerier  

Dyckertpistol MAX NF255SF-ST

Liten exklusiv 18 gauge spikpistol för dyckert. Det kompakta utförandet gör den smidig att arbeta med. Med den här dyckertpistolen spikar du lister och annan inredning nästan osynligt. Spetsig nosdel ger maximal åtkomlighet nära hörn. Dyckertlängder 15–55 mm. Omställare mellan enkelspikning och snabbskott. MAX NF255SF-ST spikpistol för dyckert levereras i plastväska. Dörr- och  fönsterfoder Listverk

Dyckertpistol MAX NF565/16

MAX välbalanserade dyckertpistol NF565/16 är ett robust 16 gauge verktyg för arbete med panel och dekor. Den goda balansen i verktyget innebär att arbetsbelastningen minskar.  Omställare mellan enkelspikning och snabbskott. Dyckertipistolen NF565/16 använder dyckert som är mellan 32 och 65 mm. Dyckertpistol kan förstås användas med MAX Powerlite 20-barskompressor eftersom kompressorn även är anpassad för 8

Dyckertpistol MAX NF665/15

Kompakt och lätt verktyg för 15 gauge dyckert med 34° bandning. Omställare mellan enkelspikning och snabbskott. Dyckertlängder 32–65 mm. Dörr- och  fönsterfoder Panel, dekor­skivor och andra  finsnickerier

Spikpistol MAX CN452S

Smidigt verktyg för lätt spikning med 15° trådbandade koniska rullar och plastbandade flata rullar, 25–50 mm. Patenterad anti-dubbel mekanism och ställbart spikdjup. Levereras i plastväska. Finsnickerier Panel Skivor Golvbrädor Parkett  

Spikpistol MAX SN883-100CH

Rakbandad 34° pistol. Med 3,4 kg är SN883 lättare än de flesta pistoler i klassen. Robust och driftssäker med god slagkraft. Patenterad anti-dubbel mekanism och justerbart slagdjup. Spiklängder 65 – 100 mm. CH står för Clipped Head, 34° vinkel och klippta skallar ger många spik per strip. Nu mer är vår 34° spik dock offset,

Spikpistol MAX SN890CH2

Rakbandad 34° pistol. Med 3,3 kg är SN890CH2 lättare än de flesta pistoler i klassen. Robust och driftssäker med god slagkraft. Patenterad anti-dubbel mekanism och justerbart slagdjup. Spiklängder 50–90 mm. CH står för Clipped Head, 34° vinkel och klippta skallar ger många spik per strip. Nu mer är merparten av våra 34° spik dock Offset,

Spikpistol MAX CN890S

Max omtyckta rullbandade pistol för regelverk. Med 3,3 kg är CN890S lättare än de flesta pistoler i klassen. Robust och driftssäker med god slagkraft. Patenterad Anti-dubbelskott mekanism, låg rekyl och ställbart spikdjup. För 16° bandning. Spiklängder 45–90 mm. Regelverk i bjälklag och väggar Fasadbeklädnader och panel Golvbrädor Staket  

Säljkontakt