Läs mer om: Membran Holz Technic »

Radonspärr Radon Floor 350
Radonspärr Radon Floor 350
Åldersbeständigt radonmembran för grunder
Underlagsduk Traspir Dach 160 KK
Underlagsduk Traspir Dach 160 KK
Underlagsduk för takkonstruktioner
Vindduk Traspir Wand 110
Vindduk Traspir Wand 110
Vind och vattentät skyddsduk
Ångbroms Vapor Innen 120
Ångbroms Vapor Innen 120
Invändig ångbroms, ersätter ångspärr
Variabel Clima Control 80
Variabel Clima Control 80
Kondensskyddande membran

Låt husen andas ut!

Holz Technics diffusionsöppna membran för byggnader i trä släpper igenom ånga samtidigt som det hindrar vatten att tränga in utifrån. 

Traditionell teknik med diffusionstäta tak – alltså med skivor, plast och takpapp som håller konstruktionen torr och med god ventilation – fungerar bra så länge isoleringen är bristfällig och värme från huset tillförs luftspalten. Konstruktionen blir torr men energiåtgången blir större. 

Utmaningen

I dag är energieffektiviteten är central. Det innebär att det byggs allt tätare hus med traditionell teknik. Nackdelen är att självdraget i luftspalten då inte är en tillräckligt effektiv lösning för att transportera bort fukt. Det blir snarare så att luften kondenseras i spalten med försämrad funktion och i värsta fall röta som resultat.  Läs mer: Ingemar Samuelson SP Sveriges Provnings och Forskningsinstitut, Borås.
http://www.fuktcentrum.lth.se/

Sedan 1 januari 2022 finns dessutom kravet på EPD-dokumention, alltså en redovisning av en produkts prestanda i ett livscykelperspektiv. Det innebär att användningen av plaster ytterligare begränsar byggnadernas hållbarhetsprestanda. Holz Tecnics membran är redan EPD-bedömda och godkända.

Holz Technics lösning

Diffusionsmembran från Holz Technic har mycket goda miljö- och ekonomiprestanda. Dessa membran för byggnader i trä har förmågan att släppa igenom ånga samtidigt som det hindrar vatteninträngning. Det innebär att användnidning av diffusionsmembran är ett mycket effektivt sätt att ha kontroll på klimatet inne. Framför allt i moderna täta hus där energiprestanda är viktigt. 

Det fina är att tekniken med diffusionsmembran från Holz Technic är mer kostnadseffektivt över tid. Förutom dokumenterat förbättrad hållbarhets­prestanda bidrar Holz Technics moderna lösning till att förhöja värdet på byggnaden. Direkt.

Säkert och energieffektivt byggande

Energieffektiv byggnation innebär bland annat att du väljer rätt byggmetod, har rätt kvalitetstänk men också ser till helheten. Med ökade isoleringstjocklekar ökar risken för kondens inne i konstruktionerna. Holz Technic membran- och tejper är premiumprodukter som adresserar  just de utmaningarna som moderna krav på energieffektivitet och säkerhet innebär. Beroende på konstruktion, krav och läge så presenterar vi olika lösningar. 

Vad innebär olika dukar/tätskikt?

När du skapar förutsättningar för en balanserad klimat­skärm avseende ångtransport skyddar du huset mot vind och vatten samtidigt som det kan ”andas”. Byggnaden ska vara och förbli torr och tät. Fukt som kommer in i konstruktionen (oftast från insidan) måste kunna vandra ut genom vindskyddet utan risk för kondens. Risken för att fukt stannar kvar i konstruktionen måste minimeras för att konstruktionen ska vara säker över tid.

Monolitisk och mikroporösa membran

Membran folier och diffusionsspärrar (dvs membran som består av polymerbaserade material) har olika egenskaper avseende funktion och teknik. 

Monolitiska produkter

Monolitiska membran har ett homogent och kontinuerligt skikt. Vattenångpermeabilitet grundar sig på en kemisk reaktion baserad på polymerns permeabilitet: vissa polymerer aktiverar en kemisk reaktion med ångmolekyler och sedan genomgås som gör dem genomsläppliga.

Säljkontakt