Pin till pinpistol

Pin till HN120

Plastbandad, 50 spik per rulle.  

Pin till HN25C

Plastbandad, 100 spik per rulle.  

Säljkontakt