Tillbehör Dyckert

Dyckert används oftast till invändiga snickerier såsom foder vid fönster och dörrar, socklar vid golv eller till taklister.

Klammer 18 Gauge

18 gauge blankförzinkad klammer för Max TA238A och de flesta andra fabrikat.

Dyckert 18 gauge

18 gauge blankförzinkad och rostfri dyckert för dörr och fönsterfoder, tunnare panel, dekorskivor och andra finsnickerier.

Dyckert 16 gauge

16 gauge blankförzinkad och rostfri dyckert för dörr och fönsterfoder, panel, dekorskivor och andra finsnickerier.

Dyckert 15 gauge

15 gauge blankförzinkad dyckert för dörr och fönsterfoder, panel, dekorskivor och andra finsnickerier.

Säljkontakt