Skruv från Holz Technic

Träskruv med kompromisslös kvalitet för din säkerhet!

Kvaliteten på Holz Technic produkter är säkerställd genom olika certifieringar.
Alla produkter är CE-märkta enligt ETA eller EN och har utvecklats för strukturell användning .

Produktionsprocessen styrs systematiskt i var och en av dess faser (FPC) och hela förfarandet är övervakad och kontrollerad för att garantera överensstämmelse och kvalitet under alla faser.

Ladda ned Holz Technic Sortilogen här intill för närmare beskrivning av produkterna.

Stålets kvalitet

Processen för härdning och glödning av stålet gör att skruven Holz Technic SNK får en perfekt jämnvikt mellan motstånd och ormbärhet (utmärkt förmåga för plastisk deformation) tack vare teknisk kunskap på hög nivå.

Överlägset motstånd

Utmärkt motstånd mot brott och flythållfasthet 1000 N/mm2 stål. Mycket högt vridmotstånd för en mer säker åtdragning.

Konstruktionsapplikationer

Skruvarna är godkända for konstruktionsapplikationer som belastas i en vilken som helst riktning jämfört med fibern. Asymmetrisk gänga görs”paraplyformad” för en högre genomträngningsförmåga i träet.

Formbarhet

Böjvinkeln är 20° större än normalt, certifierad med ETA 11/0030. Seismisk prestanda testad i enlighet med EN 14592.

Cromium VI free

Skruvarna är helt fria från sexvärt krom. Överensstämmer med de strängaste kraven i  kemikalielagstiftningen (SVHC). Information om REACH finns tillgänglig.

Material

Kolstål med galvaniserad förzinkning.

CLT

Testade, certifierade och beräknade värden även for CLT. Beräkningstabeller och programvara för dimensionering (MyProject) for CLT tillgängliga som katalog och online.

CE – ETA – DoP

I egenskap av tillverkare, ansvarar Holz Technic för att produkterna överensstämmer med ETA-certifieringen. Dessa produkter måste vara försedda med EU-märkning, vilket normalt sett anbringas på etiketten, som därmed får rättslig giltighet.

Ladda ned Ergofast
Holz Technic Sortilog här »

Säljkontakt