Thumbnail
Thumbnail
Current product image

Wing 2 ankarpunkt

Wing 2 är en kompakt förankringspunkt för en person. Den är med sin låga vikt en närmast idealisk som ankringspunkt för säkerhetslinan under upphängningsarbetet. Wing 2 är konstruerad för applicering på betong och stål.

Säljkontakt