Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Current product image

Träskruv utomhus SNK EVO • HBS EVO

Högpresterande träskruv i korrosionsklass C4, certifierad för strukturella applikationer utomhus. Skruven har ett utmärkt motstånd mot brott- och har en hög flythållfasthet. SNK/HBS har också mycket högt vridmotstånd för säkrare åtdragning. Den höga hållfastheten innebär att varje skruv klarar högre last vilket i sin tur möjliggör färre infästningar och då bidrar till mindre tidsåtgång samt minskad miljöbelastning.

SNK HBS-skruvarna används med fördel i konstruktioner som kräver höga prestandavärden och de finns i ett stort antal dimensioner. Alla har en ETA-bedömning, se PDF blad vilken skruv som behövs och vad den klarar av för lastvärden. Beräkningar finns även för ändträ. Huvudet är märkt med modell och storlek. Bits ingår.

Finns även förpackad i hink.

 

Artikel                            ergofast                 Bits              Ø                L             B          Antal
–                                       art nr.                                    mm             mm         mm        FP

SNK EVO 5X50           4000462               TX25          5,0          50             24          200
SNK EVO 5X60           4000463               TX25          5,0          60             30          200
SNK EVO 5X70           4000464               TX25          5,0          70             35          100
SNK EVO 5X80           4001213                TX25          5,0          80             40          100
SNK EVO 5X90           4001214                TX25          5,0          90             45           100
SNK EVO 5X100          4001212               TX25          5,0          100            50         100
SNK EVO 5X120          4000465              TX25          5,0          120            60         100
SNK EVO 6X50            4000466              TX30          6,0          50             35          100
SNK EVO 6X60            4000467             TX30          6,0           60             30          100
SNK EVO 6X70            4000468             TX30          6,0            70             40          100
SNK EVO 6X80            4001220             TX30          6,0            80             40          100
SNK EVO 6X90            4000469             TX30          6,0          90              50          100
SNK EVO 6X100          4001215               TX30          6,0          100           50          100
SNK EVO 6X120          4001216               TX30          6,0          120           60          100
SNK EVO 6X140          4001217               TX30          6,0          140           75          100
SNK EVO 6X160          4001218               TX30          6,0          160           75          100
SNK EVO 6X180          4001219               TX30          6,0          180           75          100
HBS EVO 6X200          4000396             TX30          6,0          200          75          100
HBS EVO 8X100          4000398             TX40          8,0          100           52          100
SNK EVO 8X120          4001221               TX40          8,0          120           60          100
SNK EVO 8X140          4001222              TX40          8,0          140           60          100
SNK EVO 8X160          4001223              TX40          8,0          160           80          100
SNK EVO 8X160          4001224              TX40          8,0          180           80          100
SNK EVO 8X200          4001225             TX40          8,0          200           80          100
SNK EVO 8X200          4001226             TX40          8,0          240           80          100
HBS EVO 8X220          4000404             TX40          8,0          220          80          100
HBS EVO 8X240          4000405             TX40          8,0          240          80          100
HBS EVO 8X280          4000406             TX40          8,0          280          80          100
SNK EVO 8X300          4001227              TX40          8,0          300          100          100
HBS EVO 8X320          4000407             TX40          8,0          320          100          100

Hinkar SNK EVO

SNKEVOBUC570       4001302               TX25           5,0            70
SNKEVOBUC580       4001303               TX25           5,0            80
SNKEVOBUC590       4001304               TX25           5,0            90
SNKEVOBUC5100     4001300               TX25           5,0           100
SNKEVOBUC5120     4001301               TX25            5,0           120
SNKEVOBUC680      4001306               TX30            6,0            80
SNKEVOBUC690       4001307               TX30            6,0           90
SNKEVOBUC6120     4001305               TX30            6,0          120

 

Säljkontakt