Current product image

Spikpistol MAX SN883-100CH

Rakbandad 34° pistol. Med 3,4 kg är SN883 lättare än de flesta pistoler i klassen. Robust och driftssäker med god slagkraft. Patenterad anti-dubbel mekanism och justerbart slagdjup. Spiklängder 65 – 100 mm. CH står för Clipped Head, 34° vinkel och klippta skallar ger många spik per strip. Nu mer är vår 34° spik dock offset, dvs runda huvud med stammen placerade något vid sidan av huvudets centrum.

  • Regelverk i bjälklag och väggar
  • Takstomme
  • Fasadbeklädnader och panel
  • Golvbrädor

Säljkontakt