Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Current product image

Siank ankarpunkt

Ankarpunkten Siank är troligen den enda förankringspunkten som är anpassad för falsade plåttak. Den sinnrika konstruktionen innebär att du monterar Siankgenom att låta beslaget klämma en kant av plåten. Montaget sker helt utan borrhål och ankarpunkten är anpassad för två personer.

Säljkontakt