Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Current product image

MAX Najmaskin RB518

RB518 är avsedd för lite grövre järn. Utrustad med en särskild funktion för val av antal varv tråd per naj, (3 eller 4).

  • Bro och vägkonstruktioner
  • Skyddsrum
  • Golv och väggarmering
  • Industribyggnationer
Säljkontakt