Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Current product image

Kite ankarpunkt

KITE ankarpunkt är extremt flexibel i din tillämpning. Den kan installeras på plana, sluttande eller vertikala trä-, betong- eller stålkonstruktioner, vilket garanterar säkerhet för användaren. Den är väl lämpad för fallskydd men också för säkring av last.

Säljkontakt