Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Current product image

Högtryckskompressor MAX AKHL1260E

MAX tystgående högtryckskompressor AKHL1260E som utgör själva hjärtat i 20 bars-systemet. Den är en högteknologisk produkt med en väl genomtänkt kompakt och modern design. I sitt tvåtanksutförande har den lägre vikt för bästa rörlighet på byggarbetsplatsen.

Högtryckskompressorn är försedd med dubbla luftuttag för både 8 bar och 26 bar högtryck. Det innebär att du även kan välja andra verktyg än de anpassade för 26 bar – exempelvis dina gamla verktyg. Vid användning av de lättare och anpassade högtrycksverktygen är luftslangen bli väsentligt tunnare än traditionella slangar, dimensionen är ungefär som en elkabel.

Max högtryckskompressor AKHL1260E har unika prestanda för sin storleksklass. Utrustad med omställning både mellan normalläge och powerläge och omställning mellan normal och tystgående läge. Den är dessutom okänslig för ojämn spänning, något som är vanligt på byggarbetsplatser och som kan leda till att kompressorer bränner.

Säljkontakt