Om Ergofast infästningslösningar och produkter

Ända sedan starten har vi sett oss som problemlösare. När vi arbetat med Ergofast infästningslösningar och produkter har vårt fokus har hela tiden varit att hitta smarta, effektiva och säkra infästningslösningar och produkter med god ergonomi. Nyfikenheten och viljan att ständigt söka bättre lösningar är det som driver oss än idag.

Under åren har vi lärt oss var problemen med infästningar kan uppstå och vad man kan göra för att eliminera dem, utan att för den skull göra avkall på kvalitet, effektivitet och byggsäkerhet. Tillsammans med våra Premium Partners satsar vi hårt på att erbjuda marknaden ergonomiskt riktiga och effektiva proffsverktyg och infästningar.

Innovativa infästningslösningar på gamla och nya problem

Förutom förstklassiga produkter erbjuder vi byggindustrin att ta del av vårt stora kunnande om infästningar. Med rådgivningstjänsten ”Concept” fungerar vi som en långsiktig partner som tillsammans med uppdragsgivaren utecklar nya lösningar på infästningsproblem. Tillsammans med branschen vill vi driva utvecklingen av innovativa infästningslösningar framåt.

Kort historik

Ergofast startade redan 1992 som Gothia Fästteknik AB. Redan 1994 påbörjade vi samarbetet med MAX och vi fick uppdraget att sälja den patenterade Najmaskinen i Sverige.

Verksamheten växte och idag har vi verksamhet i både Sverige och Norge.  2006 köptes Gothia Fastening Group av Fairford Holding Europe och sedan augusti 2013 är hela koncernens verksamhet samlad i Ergofast AB.

Framtiden

Allt eftersom Ergofasts kunnande som infästningsspecialister blir större och kommer vi att fortsätta att utveckla Concept-tjänster och produkter som underlättar för alla – från arkitekterna och konstruktörerna till byggnadsarbetaren.

Våra ledord är ergonomi, effektivitet och innovation. Tillsammans med våra Premium Partners driver vi utvecklingen framåt i Sverige och Norge. Målsättningen är enkel: Vi vill vara byggarens bästa vän.

I korthet:

Ergofast är infästningsspecialister med lång erfarenhet. Vi arbetar med marknadens bästa produkter och varumärken: MAX, Holz Technic, Mefa och MKT som distribueras via ledande återförsäljare.

Tillsammans med branschen jobbar vi aktivt för att utveckla bättre, säkrare och mer innovativa infästningslösningar. Vår strävan är att vara byggarens bästa vän.

Säljkontakt