Låt husen andas!

Holz Technics diffusionsöppna membran för byggnader i trä släpper igenom ånga samtidigt som det hindrar vatten att tränga in utifrån. 

Traditionell teknik med diffusionstäta tak – alltså med skivor, plast och takpapp som håller konstruktionen torr och med god ventilation – fungerar bra så länge isoleringen är bristfällig och värme från huset tillförs luftspalten. Konstruktionen blir torr men energiåtgången blir större. 

Utmaningen

I dag är energieffektiviteten är central. Det innebär att det byggs allt tätare hus med traditionell teknik. Nackdelen är att självdraget i luftspalten då inte är en tillräckligt effektiv lösning för att transportera bort fukt. Det blir snarare så att luften kondenseras i spalten med försämrad funktion och i värsta fall röta som resultat.  Läs mer: Ingemar Samuelson SP Sveriges Provnings och Forskningsinstitut, Borås.
http://www.fuktcentrum.lth.se/

Från 1 januari 2022 kommer dessutom kravet på EPD-dokumention, alltså en redovisning av en produkts prestanda i ett livscykelperspektiv. Det innebär att användningen av plaster ytterligare begränsar byggnadernas hållbarhetsprestanda. Holz Tecnics membran är redan EPD-bedömda och godkända.

Holz Technics lösning

Diffusionsmembran från Holz Technic har mycket goda miljö- och ekonomiprestanda. Dessa membran för byggnader i trä har förmågan att släppa igenom ånga samtidigt som det hindrar vatteninträngning. Det innebär att användnidning av diffusionsmembran är ett mycket effektivt sätt att ha kontroll på klimatet inne. Framför allt i moderna täta hus där energiprestanda är viktigt. 

Det fina är att tekniken med diffusionsmembran från Holz Technic är mer kostnadseffektivt över tid. Förutom dokumenterat förbättrad hållbarhets­prestanda bidrar Holz Technics moderna lösning till att förhöja värdet på byggnaden. Direkt.

Säljkontakt