MAX AKHL 1320E kompressor

MAX nya högtryckskompressor AKHL 1320E är här!

MAX nya högtryckskompressor AKHL 1320E innebär ännu ett steg för både ökad prestanda och ergonomi med Powerlite högtrycksystem. Den helt nya designen gör att MAX AKHL 1320E är lättare att flytta och använda. Vi premiärvisar den i monter B04:31 på Nordbygg 23–26 april.

– MAX fortsätter att förfina både design och teknologi, berättar Mark Dale på Ergofast. Den nya kompressorn är inget undantag. Kompressorns tankar har högre kapacitet än sin föregångare och även utbyggbar med extra tankar för ännu högre kapacitet. 

Den större volymen komprimerad luft innebär att kompressorn inte behöver starta lika ofta under
arbetet. MAX högtryckskompressor AKHL 1320E är dessutom tystgående och okänslig för den varierande spänning som är vanligt förekommande på byggarbetsplatser.

26-bar och 8-bar

Högtryckskompressorn AKHL1320E har fyra uttag, två för högtryck och två för traditionella 8-Bars verktyg.  Möjligheten att variera lufttrycket innebär att det går att arbeta med traditionella 8-bars verktyg och högtrycksverktyg parallellt.
– Den nya utformningen gör kompressorn smidigare på bygget. De fyra uttagen gör att du kan arbeta med flera handverktyg kopplade till samma kompressor, berättar Mark Dale.

– Vi är förstås mycket stolta när vi premiärvisar den nya AKHL1320E på Nordbygg tillsammans med övriga MAX-produkter, inte minst den nya Najmaskinen RB443T som också den premiärvisas, säger Kristian Henningsson, VD Ergofast

Säljkontakt