MEFAs montage- och installationssystem för el, VVS, ventilation och industri

MEFAs montage- och  installationssystem för el, ventilation, VVS eller för industri finns i flera olika utföranden, Stex 35, Stex 45 och CENTUM. Gemensamt för de olika montagesystemen är att de är uppbyggda av skenor, rörklämmor samt grid och är både lättmonterade och lättjusterade.

CENTUM systemet har en O-skena (Stex 35 och Stex 45 har C-form) och är anpassad för industriell installation för tyngre laster och stora rördimensioner. Precis som övriga MEFA installationssystem är CENTUM enkelt att anpassa, montera och justera tack vare de i princip steglösa infästningsmöjligheterna. De varmgalvade skenorna i CENTUM har dessutom fördelen av vara exceptionellt vridstyva tack vare den slutna profilen. Centum är också kompatibelt med de lättare Mefa Stex-systemen.

Hjärtat i MEFAs installationssystem Stex 45 och Stex 35 är infästningsbrickorna, vinklarna och fötter med bultar. Med en enda vridning positionerar och fäster infästningsbrickan med bulten vinklar och upphängningar. Den lilla infästningsbrickan och bulten passar förstås överallt i systemet så att du kan anpassa montagen helt fritt till dina behov. Skensystemet tar höga laster även med ett tunnare gods i skenan, den lägre vikten underlättar för montören vid montaget. Trots den enkla hanteringen håller konstruktionen för tunga laster.

Enkelhet vid både montering, justering och demontering som är den stora fördelen med MEFA installationssystem, innebär en stor besparing i tid på bygget samtidigt som du inte behöver tumma på säkerheten. Det har naturligtvis bidragit till populariteten vid installation av el, VVS, ventilation vid vanliga byggen och inom industri.

Kontakta Ken Mårtensson för hjälp med produktval och beräkningshjälp. Produkterna återfinns hos Ahlsell.


Säljkontakt