Information med anledning av Corona viruset, Covid -19

Ergofast bevakar löpande hur Coronaviruset påverkar vår omvärld och oss som företag. Vi följer myndigheternas råd och riktlinjer och genomför riskanalyser för att på bästa sätt bedöma och fatta beslut beroende på hur situationen utvecklas.

Medarbetare

Vår högsta prioritet är att trygga våra medarbetares hälsa och säkerhet. För att minimera risken för smitta och smittspridning har vi infört olika försiktighetsåtgärder i enlighet med myndigheternas råd och vi försöker genomföra fler digitala möten istället för fysiska när detta är möjligt.

Kunder

Ergofast har kunder i hela Sverige och Norge. Hittills har orderingången varit god och det har inte varit någon märkbar effekt på inkommande order. I våra kontakter med kunder uppfattar vi att merparten fortfarande upplever begränsad påverkan av Coronaviruset.

Vi har starkt fokus på att upprätthålla våra leveransåtagande och har en tät dialog med våra kunder. VI har öppet som vanligt på serviceverkstäder och försäljning, men försöker hantera fler möten digitalt.

Leverantörer

Vi har ständig kontakt med våra leverantörer och bevakar löpande hela leverantörskedjan från leverantör till er som kund. Förnärvarande är har vi inga störningar hos våra leverantörer i Japan eller i Tyskland där tillverkningen pågår på normal nivå. Kina har tappat lite tempo, men är nu återigen uppe i normal nivå. Vi tittar även på distributionen som förnärvarande fungerar väl trots utökade gränskontroller inom Europa.

Leveranser

I nuläget är vår leveranskapacitet normal på Ergofast. För att hantera risken för negativa effekter ber vi er som kund, inför rådande byggsäsong, att se över era beställningar och hellre beställa hem lite mer än normalt som en säkerhetsåtgärd. Detta ifall det någonstans i försörjningen skulle uppstå störningar, även om vi inte ser sådana i nuläget.

Vi på Ergofast har, för att säkra ordermottagning och försörjningen från vårt lager, vidtagit extra försiktighetsåtgärder samt alternativa bemanningsplaner i händelse av sjukdom.

Som läget är just nu ser vi som sagt inga störningar i vår tillgänglighet och vi försöker jobba på ett klokt och säkert sätt för tillsammans med er hålla byggindustrin rullande.

Med vänlig hälsning

 

Kristian Henningsson

Verkställande Direktör

 

Information med anledning av Corona viruset

Säljkontakt