Holz Technics träskruvar av premiumkvalitet för trähusbyggnation

Holz Technic är en ledande tillverkare av träskruv för konstruktion av träbyggande. Tillsammans med Holz Techmics beslag kan antalet skruv i trähuskontruktionerna reduceras. Trässkruvarna håller hög kvalitet. processen för härdning och glödning av stålet gör att skruvarna får en perfekt jämnvikt mellan motstånd och ormbärhet (utmärkt förmåga för plastisk deformation).

Kvaliteten på Holz Technic produkter är säkerställd genom en mängd olika certifieringar. Produkterna är CE-märkta enligt ETA eller EN och är utvecklade för strukturell användning. Produktionsprocessen styrs systematiskt i var och en av dess faser (FPC) . Hela förfarandet är övervakat och kontrollerat för att garantera överensstämmelse och kvalitet under alla faser av produktionsprocessen.

Läs mer om skruvarna här »

Säljkontakt