Holz Technic har utvecklat en mängd olika beslag för infästningar i trä/trä och betong/trä.

För att garantera en optimal prestanda av ett trähus vid hård vind, jordbävning, etc. med hänsyn till alla brottmöjligheter, är en korrekt konstruktion av alla anslutningssystem absolut nödvändig.

Under en byggnads konstruktionsfas måste dess beteende beaktas både gällande vertikala och horisontella påverkningar som vind och jordskalv. Dessa kan schemaläggas på enkelt sätt som element vid byggnadernas horisontaler.

Ergofast erbjuder ett stort sortiment av beslag för höga drag och skjuvlaster. Holz Technics förband för väggar och byggnader som erbjuder en idealisk lösning för varje typ av belastning och projektkrav.

Alla produkter är utprovade och testade för att optimera säkerhet och användarvänlighet.

Ladda ned Ergofast
Holz Technic Sortilog här »

Beslag för dolda infästningar

Alu Maxi, Midi, Mini

De dolda beslagen Alu Maxi, Midi, Mini är Skärförband trä–trä och
trä–betong, både tvärgående och lutande i förhållande till den vertikala ytan.

AluMidi är en bra lösning för följande typ av anslutningar:

  • Säkra 80 x 120 till 200 x 600 balkar
  • Timmer till timmer, betong och metall
  • Säker med självborrande ankare utan mall
  • Certifierad styrka från 400 kg till 6000 kg
  • Synliga murverk eller  dolda strukturer
  • Möjlig vertikal vinkel
  • Brandsäkra kontakter R30, R60 eller mer, beroende på installation

Lock T, Lock C

Lock-systemen är praktiska efter som de är lätta och snabba att installera eftersom de kan fästas med en enda skruvtyp. Förbandet är dessutom fullständigt dolt och uppfyller kraven för brandsäkerhet. De dolda förbanden för trä och betong är även borttagningsbara.

Slanka konstruktioner – kan även användas dold för träelement med små tvärsnitt. Idealisk för konstruktioner, paviljonger och inredning. De mångsidiga vilket innebär att de tillåter lite bredare montagetolerans. 

Stångversionen har tagits fram särskilt för fastsättning av bjälklag av KL-trä. Innovativt förband med exceptionella hållfasthetsvärden.

Sharp metal

Sharp metal är ett skjuvförband mellan träytor, exempelvis sågat virke, limträ, KL-trä, LVL och träbaserade skivor.

Sharp metal-plattorna har en stor mängd små hullingar som är utspridda över hela stålets yta. Förbandet skapas genom att metallhullingarna mekaniskt griper in i träet. Den stora mängden av hullingar utspridda över hela ytan skapar ett starkt fäste hos plattorna i träet med utmärkta hållfasthets- och styvhetsvärden. Prestandan hos anslutningen är jämförbar med  vidhäftningen för en limning.

Krafterna tas av hullingarna och fördelas över hela ytan. Koncentrerade krafter elimineras och problemet med minimiavstånd reduceras. 

Slot

Slot är fästelement för strukturella paneler, alltså förband för paneler, väggar och bjälklag.

Slot tillåter förband med mycket hög styvhet och överför oerhörda skjuvspänningar mellan panelerna. Det är idealiskt för väggar och bjälklag.

Kilformen underlättar insättningen i fräsningen och geometrin med hål maximerar bärförmågan. Beslaget är tillverkat av aluminium, väger lite och är enkelt att hantera.

Möjlighet för montering med extra lutande träskruvar som underlättar åtdragningen mellan panelerna. Utmärkt prestanda: ett fästelement kan ersätta upp till 60 träskruvar Ø6. Det möjliggör snabb installation.

Idealisk för förband för väggar och bjälklag för flervånings­byggnader. Tillåter förvaring av panelerna på byggarbetsplatsen som har tillverkats på fabriken med mindre dimensioner för transportkrav.

Pelarförankring

Pelarförankringen R10–R20–R30 är en justerbar infästning av pelarfot. Den har flera fördelar förutom att den kan justeras även efter monteringen har den ett visst avstånd till marken som för med sig högre hållbarhet. Bland annat för att man då undviker stänk på pelaren.

Pelarförankring F70 är en infästning för pelarfot med inslitsade plåtar. Den blir mindre synlig och den inslitsade plåten skapar ett fullständig dolt förband.  För plåten utan hål används självborrande dymlingar. Med F70 får man då ett förband med böjmotstånd vid fasta inspänningar.

Säljkontakt