Holz Technics band och tejper för tystare och tätare träbyggnader

Holz Technic producerar band, tejper och membran för att göra träbyggnader tystare och tätare – något som normalt kan vara en utmaning i träbyggnader.

Tyngden har stor betydelse för ljudisoleringen.

Ljud är svängningar, eller vågrörelser som rör genom luften och når trumhinnan. Svänger det mellan 50 och 20000 gånger per sekund hörs ett ljud. Inom byggnadsakustik görs skillnad på luftburet ljud och strukturburet ljud.

Luftburet ljud: Byggnadsdelar påverkas av luftburna ljudvågor och avger dessa vågor till angränsande rum. Trafik, tal eller musik är exempel på luftburet ljud.

Strukturburet ljud: Ljud som avges till byggnadsdelar genom att man går, knackar, flyttar stolar och liknande. Ljudet fortplantas till intilliggande rum som luftburet ljud. För byggnadsakustiken är framförallt stegljud relevant.

Väggar och bjälklag uppbyggda av trä är mycket lätta jämfört med stommaterial som exempelvis betong. Följaktligen bör man besluta om vilken ljudmiljö man vill ha i byggnaden och agera enligt det.

Ladda ned Ergofast
Holz Technic Sortilog här »

Säljkontakt