Trallskruv Zinktin Rakbandad

Trallvirke mot träregel.

Trallskruv Zinktin Rakbandad trallvirke mot träregel.