Pin till HN25C

För betong

Plastbandad, 100 spik per rulle.