Klammer 16 Gauge

FZB

16 gauge klammer för Max TA551 och de flesta andra fabrikat.