Ankarspik till HN65J

För byggbeslag

Elförzinkad och varmförzinkad flänsad ankarspik för byggbeslag mm.