Om oss

Ända sedan starten har vi sett oss som problemlösare. Vårt fokus har hela tiden legat på att hitta smarta, effektiva och säkra infästningslösningar med god ergonomi. Nyfikenheten och viljan att ständigt söka bättre lösningar är det som driver oss än idag.

Under åren har vi lärt oss var problemen med infästningar kan uppstå och vad man kan göra för att eliminera dem, utan att för den skull göra avkall på kvalitet, effektivitet och byggsäkerhet. Tillsammans med våra Premium Partners satsar vi hårt på att erbjuda marknaden ergonomiskt riktiga och effektiva proffsverktyg och infästningar.

Nu går vi in i en ny fas där vi, förutom förstklassiga produkter, även erbjuder byggindustrin att ta del av vårt stora kunnande om infästningar. Med rådgivningstjänsten ”Concept” vill vi fungera som en långsiktig partner. Tillsammans med branschen vill vi driva utvecklingen av innovativa infästningslösningar framåt.

Budbil, säljbil, naj. Uppdrag åt Ergofast.

Kort historik

Ergofast startade redan 1992 som Gothia Fästteknik AB. Redan 1994 påbörjade vi samarbetet med MAX och vi fick uppdraget att sälja den patenterade Najmaskinen i Sverige.

Verksamheten växte och idag har vi verksamhet i både Sverige och Norge.  2006 köptes Gothia Fastening Group av Fairford Holding Europe och sedan augusti 2013 är hela koncernens verksamhet samlad i Ergofast AB.

Naj_ergo0021

Framtiden

Allt eftersom Ergofasts kunnande som infästningsspecialister blir större och kommer vi att fortsätta att utveckla Concept-tjänster och produkter som underlättar för alla – från arkitekterna och konstruktörerna till byggnadsarbetaren.

Våra ledord är ergonomi, effektivitet och innovation, tillsammans med våra Premium Partners driver vi utvecklingen framåt i Sverige och Norge. Målsättningen är enkel: Vi vill vara byggarens bästa vän.

omoss_kort_historik