MAX Spikpistoler 8-bar

MAX spikpistoler för 8-bars tryckluftssystem håller samma höga kvalitet som alla övriga delar som ingår i Powerlite-systemet. Tryckluftspistolerna är byggda för intensivt arbete och är kompatibla med 8-barssystem på marknaden.

Precis som alla MAX spikpistoler kan pistoler för 8 bar anslutas till en Powerlite-kompressor, hjärtat i Powerlite-system. Det beror på att kompressorn har dubbla uttag för både 8 och 20 bars lufttryck. Dessutom är kompressorn kompakt och kan arbeta i tyst läge. I och med det högre lufttrycket kan högtrycksslangarna hållas marginellt större än en vanlig elkabel.

Precis som alla våra MAX-produkter är skruvautomaterna högkvalitativa verktyg som är byggda för att hålla. Vi har förstås fullständing MAX-service. Du kan lämna in verktygen på våra Pro Fastening Centres eller kontakta vår servicepersonal på huvudkontoret.