Infästningar för byggproffs med höga krav på kvalitet

Ergofast har stor och lång erfarenhet av infästningar för byggproffs med höga krav på kvalitet. Vi ställer stora krav på våra Premium Partners produkter vad gäller funktion och innovationsgrad: Skulle vi inte hitta en specifik infästningslösning utvecklar vi den själva eller tillsammans med en partner. Vårt sortiment av infästningar är särskilt anpassat för de behov som finns vid installation av montagesystem för VVS, el, ventilation och sprinklers.

Högkvalitativa infästningsprodukter för betong, stål och trä

Tyska MKT har producerat högkvalitativa infästningar med mycket goda prestanda i såväl solid som sprucken betong. Sortimentet innefattar såväl plugg som expanderbultar och kem.

Holz Technic som är en del av Rothoblaas har ett innovativt synsätt och utvecklar ständigt bättre produkter som effektiviserar träbyggnation. Det ger nya möjligheter till fantastiska byggnader. Som en av Europas producenter av  beslag, infästningar och tillbehör för infästning i trä är sortimentet omfattande. Förutom skruv och beslag har Holz Technic även ångspärrar, tejper och verktyg för modern träbyggnation.

Kontakta oss eller din återförsäljare för ytterligare information om infästningar för byggproffs som MKT och Holz Technics infästningslösningar.

Säljkontakt