Tillbehör

Pappspik

Mek. Galv

Trådbandad mekaniskt galvad pappspik.