Månad: februari 2018

ventskruv

Ergofasts nya 9,5 mm Ventilationsskruv tar skruv direkt

Ergofast har utvecklat en helt ny 9,5 mm skruv anpassad för att användas i ventilationssystem. Såväl skruvens utformning som dimension för med sig snabbare arbete och mindre risk för skador för montören.
– Den nya skruven är 9,5 mm och har utformats för att göra jobbet att sammanfoga ventilationsrör och trummor ordentligt, skruven går igenom plåten men lämnar inte en lika stor oskyddad vass spets på insidan av ventilationsröret som längre skruvar gör, säger Ken Mårtensson, KAM på Ergofast.

Continue reading ”Ergofasts nya 9,5 mm Ventilationsskruv tar skruv direkt”